facebook twitter linkedin google plus behance instagram youtube vimeo logo-edx
Skip to main content

онлайн курс REBUILT

rebuilt
Enroll in BG Starts

About This Course

Тъй като светът е в климатична криза, REBUILT MOOC предоставя уникална възможност да събере разнообразна академична и професионална мултинационална аудитория, която да преподава и учи синергично за правенето на бизнес под климатичен натиск. Тази образователна програма за изменение на климата предоставя разбираема и достъпна информация и знания на общността, като представя тези знания по достъпен начин.

REBUILT MOOC е насочен към:

"REBUILT MOOC е насочен към следните целеви групи:

Студенти във висшите учебни заведения от разнообразни области, за които познанията в областта на климата са от съществено значение, например, геология, право, икономика, социални и политически науки, инженерство и други. Тези студенти биха могли да станат бъдещи предприемачи, бизнес лидери и служители, които се нуждаят от този вид знание, за да подкрепят зелен бизнес или профил на социална отговорност.

Професионалисти от сфери на бизнеса, включително финанси, производство, инженерство и други, независимо от техния образователен профил. Това са компании, които се стремят към иновации и са готови да преразгледат начина, по който ръководят своя бизнес.

Специалистите в областта на социалните и екологичните въпроси трябва да обогатят познанията си по въпросите на климата, за да подобрят способността си за промяна към съвместни действия, да насърчат приобщаването и да допринесат за кръгова икономика.

Обучението се предоставя от академични и бизнес експерти и ще включва партньорска ангажираност и повишаване на уменията чрез иновативни инструменти за обучение.

Expand about this course

What you'll learn

 • Познаване на основните концепции за климатичната система на Земята, нейната променливост и тенденции
 • Способност за разбиране и тълкуване на начините, по които климатът влияе върху човешката дейност и обратно
 • Актуални научни познания, свързани със стратегии за адаптиране и смекчаване; обучение и практика по използването на персонализирани инструменти за оценка на въздействието, с фокус върху влиянието върху бизнеса и икономиката
 • Информация за начина, по който климатолозите прогнозират бъдещите климатични условия, какви са несигурностите свързани с бъдещите прогнози и как ги интегрират в процесите на адаптиране и смекчаване
 • Компетентност в иновативни бизнес модели за борба с климатичната криза и за значението на сътрудничеството, ангажиращо ключови хора и процеси
 • Разбиране на това как сценариите за изменение на климата се използват за трансформиране на текущи бизнес планове и проектиране на бъдещи политики за устойчивост на климата
Expand what you'll learn

Syllabus

Курсът е структуриран в 4 модула:

Модул 1 „Разбиране на климатичната система и защо тя е под натиск“ предоставя изчерпателно въведение в процесите, които определят променливостта и промяната на климатичната система на Земята и наблюдаваните сигнали в антропоцена.

Модул 2 „Сблъскване с въздействията“ представя въздействието на изменението на климата върху околната среда и човешките дейности. След това се въвеждат подходите за стратегии за адаптация и политики за смекчаване към устойчиво развитие. 

Модул 3 „Да усетим вкуса на бъдещето“ обяснява основите на климатичните модели и прогнози, сценариите за изменение на климата и резултатите от модела, несигурността на бъдещите прогнози, глобалната роля на Междуправителствения панел по изменение на климата. Интервютата с професионалисти предоставят примерни истории на компании, които са направили първите си стъпки към по-устойчив модел на работа.

Модул 4 „Реинженеринг на бизнеса за справяне с кризата“ изследва вариантите и възможностите за иновативни бизнес модели за справяне с климатичната криза и реинженеринг на бизнес процеси като отговор на изменението на климата.

Expand syllabus

Frequently Asked Questions

Какъв уеб браузър да използвам?

Платформата Open edX работи най-добре с текущите версии на Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer или Safari.

 1. Course Number

  BG
 2. Classes Start

 3. Price

  Free
 4. Language

  Bulgarian
 5. Course Type

  Self-paced on your time

Share this course

Prerequisites

Всеки, който е заинтересован, може да се запише и участва.

Enroll