facebook twitter linkedin google plus behance instagram youtube vimeo logo-edx
Skip to main content

Online-kursus REBUILT

rebuilt
Enroll in DK Starts

About This Course

Verden står midt i en klimakrise, og derfor er REBUILT MOOC (online kursus) en unik mulighed for at bringe multinationale brugere med både akademisk og fagprofessionel baggrund sammen og skabe synergi gennem undervisning og læring om forretningsudvikling i et klimaperspektiv. Dette uddannelsesprogram, som har sit afsæt i klimaforandringer, giver brugerne nem adgang til forståelig og tilgængelig information og viden.

REBUILT MOOC henvender sig til:

 • Studerende på videregående uddannelser inden for en række forskellige fagområder, hvor viden om klimaforhold er væsentlig, bl.a. geovidenskab, jura, økonomi, samfundsvidenskab, statskundskab og ingeniørfagene, og som vil udgøre fremtidens iværksættere, forretningsledere og medarbejdere med behov for denne viden til at understøtte en grøn forretnings- og socialt ansvarlig profil.
 • Fagpersoner fra forskellige forretningsområder, herunder finansiering, produktion, ingeniørvirksomhed, o.a., og virksomheder, der – uafhængigt af deres baggrundsviden – stræber efter at være innovative og er villige til at omstrukturere den måde, de driver forretning på.             
 • Fagpersoner inden for samfund og miljø med behov for at berige deres klimabevidste viden for at forbedre deres evne til at fremme inklusion, bidrage til en cirkulær økonomi og gennemføre forandringer gennem samarbejde.
 • Undervisningen leveres af akademiske eksperter og erhvervseksperter og inkluderer interaktion med fagfæller og opkvalificering via innovative læringsværktøjer.

Expand about this course

What you'll learn

 • Viden om de grundlæggende koncepter i Jordens klimasystem, dets foranderlighed og tendenser
 • Færdigheder i at forstå og fortolke de måder, hvorpå klimaet påvirker menneskelig aktivitet og omvendt
 • Aktuel videnskabelig viden om tilpasnings- og afbødningsstrategier; undervisning i og viden om praksis i de tilgængelige skræddersyede værktøjer til effektvurderinger med fokus på de konsekvenser, der påvirker virksomheder og samfundsøkonomien
 • Viden om, hvordan klimaforskere beregner fremtidige klimaforhold, hvordan usikkerhederne forbundet med fremtidige fremskrivninger ser ud, og hvordan de integreres i tilpasnings- og afbødningsprocesser
 • Kompetencer i brugen af innovative forretningsmodeller for at bekæmpe klimakrisen og i betydningen af samarbejder, der involverer centrale personer og processer
 • Viden om, hvordan scenarier for klimaforandringer bruges til at transformere nuværende forretningsplaner og designe fremtidige politikker med henblik på klimaresiliens.
Expand what you'll learn

Syllabus

Kurset er opbygget af 4 moduler:

Modul 1 "Forstå klimasystemet og hvorfor det er under pres" giver en omfattende introduktion til de processer, der bestemmer foranderligheden og ændringer i jordens klimasystem og de observerede signaler i Antropocæn.

Modul 2 “Konsekvenser af klimaforandringerne” præsenterer indvirkningerne af klimaforandringer på miljøet og på menneskelig aktivitet. Derefter introduceres forskellige tilgange til tilpasningsstrategier og afbødningsspolitikker for bæredygtig udvikling.

Modul 3 “Få en forsmag på fremtiden” giver en grundlæggende forståelse for klimamodeller og fremskrivninger, klimaforandringsscenarier og modelresultater, usikkerheder ved fremtidige fremskrivninger, og IPCC's globale rolle. Interviews med fagpersoner viser eksempler på virksomheder, der har taget deres første skridt mod en mere bæredygtig driftsmodel.

Modul 4 “BPR som et svar på klimaforandringer” undersøger mulighederne og potentialet for brug af innovative forretningsmodeller til håndtering af klimakrisen og redesign af forretningsprocesser som svar på klimaforandringer.

Expand syllabus

Frequently Asked Questions

Hvilken webbrowser skal jeg bruge?

Open edX-platformen fungerer bedst med nyeste versioner af Chrome, Edge, Firefox eller Internet Explorer.

 1. Course Number

  DK
 2. Classes Start

 3. Price

  Free
 4. Language

  Danish
 5. Course Type

  Self-paced on your time

Share this course

Prerequisites

Der kræves ingen forudgående viden til dette kursus.

Enroll